๐Ÿง Raรบl or Alan Shearer? #UEL https://t.co/2Nu01GRJj5


๐Ÿง Raรบl or Alan Shearer? 

#UEL https://t.co/2Nu01GRJj5
UEFA Europa League @EuropaLeague

๐Ÿง Raรบl or Alan Shearer? #UEL https://t.co/2Nu01GRJj5

Comments